5.De selectiedrempel

drempel

Stap 5, de Selectiedrempel, dwingt de held tot een keuze en test zijn bereidwilligheid om het avontuur werkelijk aan te gaan. Het is een point of no return en er wordt van de held echt engagement gevraagd. Het gaat vaak om een test, een examen of een ondervraging. De held of heldin is hier maar ternauwernood tegen opgewassen. Er zijn nog trucjes en hulpmiddelen nodig.

Plaats een reactie