Interesse in een van deze boeken?
Bestel je boeken bij de plaatselijke boekhandel of surf naar de webshop van de storytellingacademy.

 

Leren dansen met de draak | Mythen en verhalen over omgaan met een crisis

Een crisis komt altijd ongelegen, is lastig, pijnlijk of onverdraaglijk en roept vaak verzet, woede, onmacht of beschuldigingen op. Maar van verhalen en mythen kunnen we leren dat op het moeilijkste moment onverwachte bronnen kunnen worden aangeboord. De helden en heldinnen in die verhalen tonen ons dat de rampen die ons overkomen geen straffen zijn, maar eerder ‘oproepen’ om iets nieuws aan te boren.
Dit inspirerende boek helpt in tijden van tegenspoed. Het biedt verrassende inzichten en wezenlijke hulp door talloze voorbeelden uit de klassieke verhalen en mythologie te verbinden met de universeel menselijke zoektocht naar zingeving. In haar eerdere boeken onderzocht Mieke Bouma de mythische heldenreis en de betekenis voor ons persoonlijke leven. In dit nieuwe boek onderzoekt ze oude mythen en verhalen en beschrijft welke richtingaanwijzers we erin kunnen ontdekken om – ook in de hedendaagse tijd – sterker en bewuster uit de crisis te komen en zo verandering in gang te zetten.

Bestel in de webshop van de Storytelling Academy

de 12 oerkarakters van storytelling

DE 12 OERKARAKTERS VAN STORYTELLING - Archetypes en hun basisplots

Om als schrijver, regisseur, acteur – of wat voor storyteller je ook bent – dynamische en authentieke karakters te creëren is het gebruik van archetypes van onmisbare waarde. Archetypes vind je in bijna alle vormen van literatuur, in mythen, sprookjes en filmscripts. Het zijn herkenbare, universele karaktertypes en symbolen die van alle tijden zijn, steeds weer in unieke vorm opduiken en die verhalen urgentie en diepgang verlenen.

Dit boek behandelt 12 oerkarakters – zoals magiër, nar, koning, wijze, onbevangen kind – universele blauwdrukken die je als schrijver of verhalenmaker kunt gebruiken bij karakter- en plotontwikkeling. Bij de beschrijving van elk archetype volgen opdrachten en oefeningen voor de schrijver. De 12 oerkarakters van storytelling is een vervolg op Storytelling in 12 stappen, op reis met de held, dat in 2010 verscheen en inmiddels al een achtste druk beleeft.

Lees de recensie op de site van Management boek

Bestel

storytelling in 12 stappen

STORYTELLING IN 12 STAPPEN - op reis met de held 

16de druk!

Dit boek is gebaseerd op De Reis van de Held, zoals beschreven door Joseph Campbell en The Writer’s Journey van Christopher Vogler.Voor schrijvers en verhalenvertellers vormt deze mythische verhaalstructuur een onuitputtelijke inspiratiebron.In deze praktische schrijfgids behandelt scenarioschrijver en schrijfdocent Mieke Bouma dit verhaalmodel stap voor stap. Storytelling in 12 stappen biedt schrijvers en verhalenvertellers richtlijnen voor het construeren van sterke plots en het creëren van universele en levensechte karakters. Oefeningen en praktische opdrachten helpen bij het oplossen van schrijfproblemen, zorgen voor inspiratie en prikkelen de verbeelding.

Een must read voor schrijvers en vertellers…
xxxx

SCHRIJF JE LEVENSVERHAAL | Praktische gids voor autobiografisch werk

Schrijf je levensverhaal biedt heldere richtlijnen om terugkerende thema’s in het levensverhaal bloot te leggen en de rode draad zichtbaar te maken. Het biedt een behulpzaam narratief model waarmee je de chaos aan herinneringen kunt ordenen en van schijnbaar willekeurige gebeurtenissen een plot kunt maken. Tal van praktische oefeningen en opdrachten zorgen voor het verlevendigen en het waarachtig maken van herinneringen. Dit zorgt voor een creatief proces van zingeving, bewustwording en bevrijding

Het resultaat is een verhaal dat alleen jij kan vertellen. ‘Je bent de auteur van je eigen levensverhaal’.
Bestel

HET VERHAAL VAN JE LEVEN - Storytelling en de zoektocht naar een zinvol bestaan

In Het verhaal van je leven maakt Mieke Bouma met fascinerende voorbeelden uit zowel de oude mythologie als hedendaagse verhalen duidelijk met welke mechanismen we onze persoonlijke mythologie creëren, welke archetypen daarbij een rol spelen, hoe we patronen kunnen doorbreken en hoe we het verhaal van ons leven kunnen herschrijven om er meer uit te halen.
Wij zijn ‘storytelling-animals’, met een fundamentele behoefte een verhaal te maken van het leven en er zo zin en betekenis aan te geven.Verhalen maken zit diep ingebakken in onze psyche. Toch zijn we ons meestal niet bewust van de vele innerlijke stemmen – gedachtepatronen, angsten, aannames, wensen en overtuigingen – die uitmaken hoe ons leven zich ontvouwt. Want wat we onszelf vertellen, is bepalend voor hoe we het leven ervaren. Ieder mens creëert zijn eigen werkelijkheid, zijn eigen persoonlijke mythe. We zijn allemaal de held of heldin in ons eigen verhaal. Als we dat eenmaal hebben begrepen, hoeven we geen antwoorden meer buiten onszelf te zoeken, anderen de schuld te geven of boos te worden op ons lot. Dan kunnen we het verhaal van ons leven sturen en bijsturen.

Bestel

 

 

 De kleine Campbell - de Reis van de held samengevat

De kleine Campbell biedt een heldere samenvatting van De Held met de Duizend Gezichten, bespreekt de diverse stadia van de heldenreis met voorbeelden, verwijst naar ander werk van Joseph Campbell en bespreekt welke betekenis Campbell in deze tijd heeft. In een tijd waarin veel verandert, en we op de proef gesteld worden trouw te blijven aan onszelf en tegelijk van waarde te zijn voor de wereld, is de heldenreis actueler dan ooit.
Bestel

 

DE HELD IN JE EIGEN VERHAAL - het pad van persoonlijk leiderschap

Elk verhaal over een held begint met een gevoel van onrust, een breuk met de status-quo. Je zoekt nieuwe uitdagingen in je loopbaan, of je team mist een echte drive. Om weer open en enthousiast nieuwe wegen in te kunnen slaan, moet je ‘op reis’. Het is deze Reis van de Held, een model van Joseph Campbell, die de basis vormt voor dit boek.Mieke Bouma helpt je om oude patronen te doorbreken, nieuwe kansen te leren zien en nieuwe vermogens en creativiteit aan te boren. Persoonlijk, en in teamverband. Ze doet dat aan de hand van de Reis in 12 stappen, en met behulp van voorbeeldverhalen, vertel- en schrijfopdrachten en andere oefeningen. Niemand wordt als held geboren – alleen door op pad te gaan, te ervaren en te groeien bereik je de heldenstatus. De held in je eigen verhaal biedt een inspirerende methode om jezelf of je team/afdeling – via storytelling – te ontwikkelen.

Dit is een boek voor op je nachtkastje en voor in je rugzak. Lees het van voor naar achter of sla het ergens open: in beide gevallen zul je vinden waar je op dat moment behoefte aan hebt. Met “De held in je eigen verhaal” kun je niet verdwalen.’
Bestel

 

WAAROM DE HEKS IN DE OVEN VERDWEEN
We worden allemaal geraakt of ontroerd door mooie verhalen, of het nu eeuwenoude mythen zijn, mooie filmverhalen, sprookjes of toneelstukken. De verhalen geven ieder op hun manier wijsheid en inzichten door. Ze helpen de zoekende mens zijn weg te vinden op zijn levenspad. Dat pad is bezaaid met conflicten, obstakels en dilemma’s en dat is niet voor niets. verhalen helpen ons duidelijk te maken waar we doorheen moeten om ons te ontwikkelen. Zo kan duidelijk worden dat veel demonen op ons pad eigenlijk engelen zijn, die ons verder helpen te komen. Je leest voor je genot, maar ondertussen doen ze in je ziel hun magische werk.

Op de shortlist voor het beste spirituele boek van 2015.