tarot_kluizenaar

Deze kaart symboliseert de mens op zijn levenspad op zoek naar zelfverwerkelijking. De mens verwerft op zekere leeftijd wijsheid. De olielamp in zijn hand toont het licht dat hij in zich draagt. Dat wat hij aanvankelijk buiten zichzelf zocht bevindt zich binnen in hem.Wijsheid komt met de jaren. Kennis, spirituele inzichten komen tot stand via contemplatie. In de olielamp zien we een Davidsster. De driehoek naar boven gericht staat voor het mannelijk en de driehoek naar beneden gericht voor het vrouwelijke.

Uiteindelijk is de zoektocht naar het innerlijk licht een solitaire queeste. We moeten ons van het wereldlijke afzonderen om verdieping en onthechting te realiseren.

Als je deze kaart trekt, wordt je aangemoedigd meer afzondering te zoeken, je terug te trekken, een retraite te doen om te leren vertrouwen op je innerlijke licht.

Plaats een reactie