tarot_rechtvaardigheid

De Rechtvaardigheid laat een rechter zien op een troon met een weegschaal en een opgeheven zwaard. Het is een tweesnijdend zwaard: er wordt een oordeel mee geveld., maar het oordeel wordt eerst ‘gewogen’.

Achter de rechter zien we  (net zoals bij de Priesteres) twee zuilen met daartussen een sluier. Deze sluiert verhult de Hogere Waarheid. Deze kunnen wij op aarde niet kennen. We leven in een duale wereld, waar zwart en wit, goed en slecht, binnen en buiten naast elkaar bestaan. Die aardse wet van ’twee, van dualiteit, roept ons op om voortdurend balans te vinden, evenwicht te bewaren. Tijdens ons leven komen we ‘rechters’ tegen: examinatoren,  belasting, politie, rechtspraak.
De rechter moet zijn oordeel zo afwegen dat die in lijn is met Hogere Wijsheid.

De Rechtvaardigheid roept je op 100% verantwoordelijkheid te dragen voor je leven op aarde. Ooit zal je rekenschap moeten afleggen.

Als je deze kaart aantreft in een legging wordt er van je gevraagd te leven of te oordelen in overeenstemming met de Hogere Waarheid en je af te stemmen op de Wijsheid en het licht. Kun je verantwoording afleggen?

Plaats een reactie