tarot_wereld

Onze levensloop verloopt volgens de wetten van oorzaak en gevolg. Het een volgt noodzakelijk op het ander. Deze kaart, De Wereld, wordt ook wel het Het Rad van Fortuin of Het Karmisch Wiel genoemd.Wat kenmerkend is van een wiel of rad is dat het ronddraait. Het leven is cyclisch. Na regen volgt zonneschijn, het is een opgaande en neergaande beweging.

Het rad wordt vergeleken met het lot. In de Griekse mythologie sponnen de lotsgodinnen de ‘levensdraad’ van ieder mens. Ze waren zo machtig dat zelfs de oppergod Zeus (Jupiter) hen moest gehoorzamen.

Op het wiel (ROTA in het Latijn) staat het woord TARO(T): het is de gang van de mens door het universum van leven en dood. De slang (materialisme) is neergaand, de jakhals (vernieuwing) is opgaand en de sfinx (evenwicht) behoudt het evenwicht aan de top. In de vier hoeken rondom de aarde zijn de vier Bijbelse, gevleugelde wezens weergegeven: de engel, de stier, de leeuw en de adelaar. Astrologisch vormen deze vier dieren het vaste kruis in de dierenriem (Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio).

Het arcanum De Wereld kondigt een einde van een periode aan. De actieve fase van Staven is voorbij. De mens komt nu in een fase van offeren en loslaten: het stadium van de bokalen.

Als deze kaart tevoorschijn komt in een legging duidt hij meestal op aanstaande veranderingen. Het rad van fortuin draait en het lot biedt je nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling en transformatie.

Plaats een reactie