De reis van de held

De reis van de held

Word de held in je eigen verhaal

Persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling laten zich goed beschrijven als een reis door een onbekend landschap. De reis kent altijd ups en downs. Om iets nieuws in onszelf te kunnen aanboren en op koers te blijven moeten we van tijd tot tijd onze comfortzone verlaten en onze angsten overwinnen. Gelukkig worden we op onze reis bijgestaan door mentoren en persoonlijke talenten. Om groei in gang te zetten en om ons ware potentieel te ontsluiten, moeten we grenzen verleggen, afscheid nemen van beperkt bewustzijn, onze schaduw recht aankijken en soms door de donkere nacht van de ziel.

De reis van de held wordt door Joseph Campbell op indrukwekkende wijze beschreven in De Held met de duizend gezichten.

In mijn boeken Storytelling in 12 stappen en De held in je eigen verhaal behandel ik de 12 stappen van deze reis.

De heldenreis laat zien dat alle gebeurtenissen in iedere fase van het verhaal de hoofdpersoon een specifieke richting opsturen. Niets is voor niets. De ontmoetingen, de oproepen, de aansporingen, de wendingen sturen de held voorwaarts. Onverwachte gebeurtenissen zorgen voor complicaties, gevaar, strijd, maar de crisis brengt precies de oplossing voort. Aan het einde is de held opgewassen tegen de bijzondere taak die hij of zij moet vervullen op het wereldtoneel en is hij weer een stukje dichter bij zichzelf gekomen.

Ben je op zoek naar persoonlijke heldencoaching? Of zoek je een heldentraject voor in jouw organsiatie? Neem contact met me op

De eerste akte

 1. De Proloog: De held wordt geïntroduceerd in zijn leven van alledag. Er is een zekere mate van orde. Maar toch, je voelt dat er iets ontbreekt, dat het leven saai of voorspelbaar is, dat de held ergens van droomt of dat er op de achtergrond iets dreigt.
 2. De Oproep tot Avontuur: De held wordt opgeroepen, wakker geschud, aangespoord om in beweging te komen. Hij wordt uit zijn comfortzone getrokken.
 3. Weerstand en Weigering: De held (of zijn omgeving) wil aanvankelijk het avontuur niet aangaan; er is een dilemma, verzet of weigering of het probleem wordt ontkend.
 4. De Ontmoeting met de Mentor: De held ontmoet iemand of hij stuit op een bron van wijsheid die hem aanmoedigt of hem lessen of vaardigheden leert. Dat verandert zijn inzicht, waardoor hij het avontuur toch aangaat.

De tweede akte

 1. De Selectiedrempel: Met de nieuw verworven vaardigheden of instrumenten lukt het hem de eerste drempel te overschrijden. De held heeft nu echt ‘ja’ gezegd tegen het avontuur en er is nu geen weg meer terug.
 2. De Nieuwe Wereld: De held belandt in een nieuwe wereld, waar nieuwe wetten gelden. Hij krijgt bondgenoten, maar ontmoet ook vijanden en er zijn diverse testen die hij moet ondergaan.
 3. De Inwijding: De held ontdekt een onvermoede kant in zichzelf. Met het oog op de naderende beproeving gaat het er nu om dat de held ten diepste gecommitteerd is, en daarvoor moet hij zijn geweten onderzoeken.
 4. De Crisis: De held wordt geconfronteerd met zijn grootste angst. Er is een omslag en de held moet de dood onder ogen zien. Het donkerste moment van de het avontuur.
 5. De Dolk: Het uur van de waarheid vereist een scherpe analyse. Verraad. Illusies worden doorgeprikt. Om het elixer (de metaforische schat) te veroveren, de beloning of het inzicht in de wacht te slepen moet de held soms een dolksteek uitdelen. Of krijgt hij zelf een mes in zijn rug.

De derde akte

 1. De Terugkeer: Nu is het tijd dat de held met de veroverde schat naar huis terugkeert, maar de weg terug is nog gevaarlijk.
 2. Dood en Wederopstanding: De tegenstander heeft nog een laatste aanval of test in petto. De held weerstaat deze aanval of doorstaat de test, waarmee hij laat zien dat hij zijn les geleerd heeft en bereid is desnoods een offer te brengen, ook al is dat zijn eigen leven. Hij moet zijn rug rechten en gaan staan voor zijn principes.
 3. Het Elixer: Het Elixer is de schat of het inzicht waarmee de gemeenschap (of het publiek) verrijkt wordt. Er is een beloning of men ervaart dankbaarheid. De cyclus is rond, de reis is ten einde en een nieuw avontuur ligt te wachten.