May the force be with you


Het centrale thema in Star Wars is de eeuwige en universele strijd tussen goed en kwaad. In die strijd wordt  een mysterieuze kracht opgevoerd genaamd ‘The Force’. Sommige personen zijn in staat The Force  te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals het vergroten van hun persoonlijke vaardigheden en anderen zetten deze kracht in voor negatieve doelen. Je zou kunnen zeggen dat The Force staat voor het onbewuste zelf, de bron, het enorme creatieve potentieel dat ons altijd de weg zou kunnen wijzen als we er niet zo vaak van afgesneden zouden zijn.
Van kunstenaars en creatieve mensen is bekend dat makkelijk kunnen tappen uit die bron, als ze zich openstellen. Maar dat is niet alleen weggelegd voor kunstenaars en creatieven. Iedereen kan die bron aanboren, ook in het gewone werkende leven.
Hoe dat proces werkt is niet zo heel mysterieus als het lijkt. Het is gewoon de werking van het brein. Om de rauwe energie die in ons creatieve onbewuste aanwezig is te begrijpen moet het worden vertaald in een vorm die onze bewuste geest kan begrijpen. Verhalen en beelden helpen in dit proces.
Verhalen en mythes, oude Griekse tragedies, grote films, maar ook onze dromen en eigen fantasieën helpen ons te communiceren met deze bron omdat ze gebruik maken van metaforen. De symbolische taal sluit haarfijn aan bij dat creatieve onbewuste.
Nu is het zo dat we geregeld op ons pad het contact verliezen en ons afgescheiden, eenzaam en zoekend voelen. Dan is het zaak het contact met het creatieve onbewuste dat alles weet, te herstellen. De vraag is: hoe doe je dat? Hoe onderhoud je het contact met die creatieve bron? Daar zijn uiteenlopende technieken en manieren voor. De een mediteert, de ander loopt uren door het bos, een derde schrijft.
Ikzelf begin bijna iedere morgen met het schrijven van drie of vier bladzijden in een schrift. Dat heb ik geleerd van Julia Cameron. In haar bekende boek ‘The Artist Way’ stelt zij dat de ‘ochtendpagina’s’ het voornaamste instrument vormen bij het herstellen van de het contact met de creatieve bron. Hiermee ontmasker je de negatieve, kritische, weigerachtige, terughoudende, rationele criticus die jou influistert dat je het maar beter niet kunt doen, die jouw talenten in twijfel trekt, die je in je slachtofferrol houdt of die je woede in stand houdt. 
Het schrijven werkt uitstekend, het geeft me veel inspiratie en ideeën en ik het raad het altijd iedereen aan. Koop een dik schrift en schrijf iedere ochtend, voor of na het ontbijt drie pagina’s helemaal vol. Het maakt niet uit waarover. Begin met te beschrijven hoe je je voelt, waar je zit, waar je aan denkt, wat je dwars zit; spit een thema uit, schrijf je verlangens op. Het hoeft nergens aan te voldoen, het mag slecht geschreven zijn. Niemand zal het lezen, het is alleen een instrument. Stel vragen, vertel jezelf wat je dwars zit… Ook al ben je geen schrijver, deze techniek is heel behulpzaam is als het gaat om het onderhouden van het contact met je ‘wezen’ en het bevorderen van de creativiteit. 
Stephen Covey schrijft: ‘Schrijven is een psycho-neurale activiteit, waarmee je een brug kunt slaan tussen het bewuste en het onbewuste’. Door schrijven wordt je gedachtewereld uitgekristalliseerd. Maar je kan natuurlijk ook je eigen manier vinden. 
Zwemmen, hardlopen, pianospelen of mediteren. Om contact met The Force the onderhouden.