Het verhaal van je leven

Het verhaal van je leven

Het verhaal van je leven

Storytelling en de zoektocht naar een zinvol bestaan

 

Tweede druk!

Wij zijn ‘storytelling-animals’, met een fundamentele behoefte een verhaal te maken van het leven en er zo zin en betekenis aan te geven.

Verhalen maken zit diep ingebakken in onze psyche. Toch zijn we ons meestal niet bewust van de vele innerlijke stemmen – gedachtepatronen, angsten, aannames, wensen en overtuigingen – die uitmaken hoe ons leven zich ontvouwt. Want wat we onszelf vertellen, is bepalend voor hoe we het leven ervaren.

Ieder mens creëert zijn eigen werkelijkheid, zijn eigen persoonlijke mythe. We zijn allemaal de held of heldin in ons eigen verhaal. Als we dat eenmaal hebben begrepen, hoeven we geen antwoorden meer buiten onszelf te zoeken, anderen de schuld te geven of boos te worden op ons lot. Dan kunnen we het verhaal van ons leven sturen en bijsturen.

In Het verhaal van je leven maakt Mieke Bouma met fascinerende voorbeelden uit zowel de oude mythologie als hedendaagse verhalen duidelijk met welke mechanismen we onze persoonlijke mythologie creëren, welke archetypen daarbij een rol spelen, hoe we patronen kunnen doorbreken en hoe we het verhaal van ons leven kunnen herschrijven om er meer uit te halen.

 Mieke Bouma (1954) is oprichter van de Storytelling Academy. Ze was docent aan de Theaterschool in Amsterdam en scenarioschrijver voor toneel, film en televisie. Eerder publiceerde zij onder andere Storytelling in 12 stappen, dat inmiddels een 11de druk beleeft.

Het Archetypespel

Ontdek de rode draad in je levensverhaal

Dit kaartspel biedt 12 mooi vormgegeven archetype-kaarten (vormgeving Esther Malaparte), met steeds aanvullend 4 themakaarten. In totaal 12 kaarten + 48 themakaarten.

De afbeeldingen en de vragen zorgen ervoor dat je in dialoog komt met de archetypen diep in jezelf. Het zijn de gedachtepatronen, angsten, aannames, wensen en overtuigingen die bepalen hoe jouw leven zich ontvouwt.

De 12 archetypen helpen je je patronen te doorbreken, helpen je nieuwe archetypen te activeren en het verhaal van je leven te herschrijven om er meer uit te halen.

Het archetypespel is een spel voor coaches, trainers en storytellers, maar is tegelijk een handzaam instrument voor zelfonderzoek.

Bestel Het Archetypespel € 30,-

Meer weten over archetypen? Klik hier....

Download hier de handleiding

 

Coachen met het levensverhaal

Narratief coachen houdt in dat je faciliteert bij het exploreren van het  levensverhaal. Het is zeer behulpzaam bij de zoektocht naar de rode draad in levensverhaal, maar ook bij carrièreperspectieven. Het doel is dat zicht te krijgen op krachtlijnen, op perspectieven, maar ook op dat wat iemand gevangen houdt of tegenwerkt in de gewenste ontwikkeling. Door het onderzoek ontstaat er zicht op levensmissie, op de unieke talenten en op de bestemming.

Verhalen vertellen over wie we zijn en hoe het leven werkt zit diep ingebakken in onze psyche. Maar vaak zijn mensen zich niet bewust van de vele innerlijke stemmen – gedachtepatronen, angsten, aannames, wensen en overtuigingen – die bepalend zijn voor hoe hun leven zich ontvouwt. Het zijn de zogenaamde ‘scripts’ die iemand zowel gevangen kunnen houden, als kunnen bevrijden.

Op het moment dat er iets vastloopt of stagneert, is het fijn als er iemand is die kan luisteren, maar vooral als er iemand is die kennis en begrip heeft van hoe verhalen in elkaar zitten, die narratieve technieken in kan zetten, zodat het levensverhaal een nieuwe dimensie krijgt en er een meer gewenste koers kan worden gevaren.

Wanneer we  coachen op basis van het levensverhaal creëren we ruimte voor het verhaal wat de coachee zichzelf vertelt en onderzoeken we welke andere perspectieven op dat levensverhaal mogelijk zijn. Verhalen maken de verbinding tussen de buitenwereld en de binnenwereld, via beelden en perspectieven.

Lees meer

In de media

Interview met Mieke Bouma in AD: ‘Maak geen flutroman van je leven’, 27 maart 2018.

###

Artikel Happinez: Maak van je lot een plot- Happinez, februari 2018

###

Artikel YOGA INTERNATIONAL

artikel-yoga-international1

###

###


REVIEWS BOEK

"Afgelopen week las ik 'Het verhaal van je leven' uit. Zo af en toe komt er een boek voorbij dat mijn leven verandert omdat het nieuwe inzichten biedt over hoe ik zelf en de wereld om mij heen in elkaar zit. Boeken als 'The hero with a thousand faces', 'The artist way', 'A history of God', 'Living your dreams' en 'Wild mind'. Jouw boek past ook in dit rijtje. Ik heb het in 1 ruk uitgelezen en ga nu aan de slag met al die interessante opdrachten zoals het uitwerken van mijn oerscene. Dank je wel dat je dit boek hebt geschreven en ik hoop dat je veel positieve reacties krijgt." - Corinne Leopold
"Chapeau Mieke Bouma! Wat een inspirerend, boeiend en betekenisvol boek, vanaf de eerste tot de laatste regel pakkend en helder geschreven! Een absolute aanrader voor iedereen die zichzelf en zijn levensloop beter wil begrijpen, doorgronden en regisseren naar eigen wensen en verlangens. De inhoud van dit boek zou verplichte kennis moeten zijn voor alle werkers in de gezondheidszorg en hulpverlening en onderdeel van de betreffende opleidingen. Nu nog een essentiële missing link." ***** Bol.com

INTERVIEW OP LEZEN TV (Parmando 24 culture)