Meester Kazuifel over deTao

Tandeloos ging naar Meester Kazuifel om hem over de Tao te ondervragen.
deze sprak:

“Breng je lichaam in orde
Maak je visie één,
En de hemelse harmonie zal komen.
Concentreer je gedachten,
Richt je hele aandacht op het Ene,
En de goden zullen in je komen wonen.
De deugd zal je schoonheid geven
De Tao zal in jou zijn verblijf vinden…”
– Zhuang Zi, de volledige geschiften.