De Provocateur


De Provocateur gaat de confrontatie aan: het moet anders. De vertrouwde werkelijkheid is een illusie en die wordt nu doorgeprikt. Iedereen wordt op een zeker moment geconfronteerd met eenzaamheid, pijn, verlies, onmacht of dood. Dit is echter noodzakelijk om de grenzen van je bewustzijn op te rekken. Pas na de vernietiging opent zich een nieuwe wereld, maar om de schatten die daar liggen te wachten te veroveren, moet er eerst gerebelleerd worden en monsters worden verslagen.

Valkuil: Obsessief en fanatiek gedrag. Criminaliteit, geweld.

Plotvraag: Zal het lukken de wereld te veranderen zonder destructief te zijn?

De Provocateursplot

In dit plot stort de boel in elkaar. Er wordt losgelaten of de bestaande situatie wordt geattaqueerd. Dat kan een wereldbeeld betreffen, een status quo, de veiligheid van een land, een gezondheid of een relatie. De crisis die wordt ingezet heeft als doel: transformatie. Als het goed afloopt, leidt dit tot iets moois en nieuws en in een tragedie blijkt de ingezette provocatie tot niets te leiden. Doel is te leren hoe je moet loslaten, hoe je pijn moet aanvaarden en hoe je kunt leren vertrouwen op het proces en de goede afloop. Denk aan alle rampen- en oorlogsfilms. Verhalen over natuurrampen, hoe schepen zijn vergaan (Titanic), hoe ziekte hele dorpen uitroeide, de strijd tegen kanker.

Kali, Medea, Robin Hood, Che Guevara, het verhaal van Job, IS-strijders.

illustratie: Esther Malaparte

 

In het boek Het verhaal van je leven worden deze archetypen behandeld als innerlijke gidsen op je levensreis.