14. De Dood

De Dood betekent een overgang van het oude naar het nieuwe. In de Tarot moet je de Dood altijd symbolisch bekijken. Als je de Dood trekt betekent dat vaak dat je aan het einde van een bepaalde cyclus bent gekomen. Het is de finale, maar ook de verandering. Het kan de transformatie zijn van een opvatting of een levensstijl. Het kan betekenen dat er bekende elementen uit het leven verloren gaan of verdwijnen. Denk aan personen, zaken, leefomstandigheden. Het oude maakt plaats voor iets nieuws. Het kan ook chaos betekenen en verwarring.

Als de Dood trekt kan dat in positieve zin loutering betekenen en dat zich iets nieuws gaat aandienen. Negatief gezien kan de Dood betekenen dat er sprake is van verlies, ziekte of chaos.

 

 

tarot_dwaas  tarot_magier  tarot_priesteresunknown

 

tarot_priester tarot_keizerin tarot_zegewagen tarot_kluizenaar tarot_rechtvaardigheid tarot_wereld

 

tarot_krachttarot_gehangene  tarot_gematigdheidtarot_dood tarot_duivel tarot_waarheid

 

tarot_torentarot_maan  tarot_ster tarot_zon tarot_laatste_oordeeltarot_universum