7. De Zegewagen

tarot_zegewagen

De kaart toont de mens in de bloei van zijn leven. We zien een vastberaden, geharnaste man op een zegewagen. Je voelt iets van triomf en overwinning. Hij heeft de zaak onder controle en beheerst de tegendelen. Hij is meester over lichaam en geest. Voor de wagen een witte en een zwarte – Egyptische -sfinx.

Wat vertelt de sfinxen eigenlijk?
Een sfinx is een mythische wezen dat in verschillende culturen een rol speelt. De Egyptische sfinx, half man (hoofd) en half leeuw (lichaam), ziet er anders uit dan de Griekse sfinx, die vaak wordt afgebeeld als een viervoudig wezen met het hoofd van een vrouw, het lichaam van een leeuw, vleugels van een adelaar en de staart van een os.
Het leeuwenlichaam van de Egyptische sfinx kun je beschouwen als het dierlijke aspect van de mens met dierlijke eigenschappen, vol hartstochten, begeerten, dierlijke kracht en de neiging zichzelf te handhaven, te heersen, zich te laten gelden, te bezitten. Het mensenhoofd staat voor het beschouwende, zelfbewuste menselijke wezen, dat zich richt de geestelijke wereld.
Omdat het op deze kaart ook nog om een zwarte en een witte sfinx gaat, wordt duidelijk dat het dit arcanum primair gaat om het beheersen van de tegendelen, het beheersen van de primaire driften en tegengestelde krachten.

Het kruin-chakra van de man is verlicht.

De driehoek voor op de wagen lijkt op het vrijmetselaarsteken, dat ook op het één-dollarbiljet van de Verenigde Staten te zien is, met op de top het alziend oog. De driehoek draagt de waarden ‘liefde’, ‘waarheid’ en ‘zelfbewustzijn’ in zich.

Als je deze kaart trekt, wordt je eraan herinnert dat je een lichtbrenger bent, dat je door zelfbewustzijn in het nu tegengestelde krachten meester kunt worden. Hij nodigt je uit ‘in control’ te zijn.

 

 

tarot_dwaas  tarot_magier  tarot_priesteresunknown

 

tarot_priester tarot_keizerin tarot_zegewagen tarot_kluizenaar tarot_rechtvaardigheid tarot_wereld

 

tarot_krachttarot_gehangene  tarot_gematigdheidtarot_dood tarot_duivel tarot_waarheid

 

tarot_torentarot_maan  tarot_ster tarot_zon tarot_laatste_oordeeltarot_universum