20. Het laatste Oordeel

Op de kaart van het Laatste Oordeel zie je dat er een baby is geboren. De baby die zich bij de vorige kaart (de Zon) nog in de moederschoot bevond, symboliseert hier de geboorte van de nieuwe mens. De kaart laat een ontwaken zien, een wedergeboorte of een opstanding. Hij kan ook een vernieuwing, bevrijding of verjonging symboliseren. Er ontstaan nieuwe aspiraties en de inspanningen worden nu beloond.

Het alziend oog (in de driehoek)  laat Gods alomtegenwoordigheid zien en verbeeldt: Liefde, Waarheid en Bewustzijn.

Als je deze kaart trekt wijst dat op een verandering van persoonlijk bewustzijn, alsof je wakker wordt uit een lange slaap. Er is  vooruitgang op alle fronten te verwachten: ontwikkeling, promotie, bevalling…. Dat kan soms met behoorlijk wat tamtam gepaard gaan. 

 

tarot_dwaas  tarot_magier  tarot_priesteresunknown

 

tarot_priester tarot_keizerin tarot_zegewagen tarot_kluizenaar tarot_rechtvaardigheid tarot_wereld

 

tarot_krachttarot_gehangene  tarot_gematigdheidtarot_dood tarot_duivel tarot_waarheid

 

tarot_torentarot_maan  tarot_ster tarot_zon tarot_laatste_oordeeltarot_universum